Goednieuwsbrieven verstuurd fase 1

We hebben goed nieuws te melden: de omgevingsvergunning voor fase 1A (alle rijwoningen en tweekappers type Buytenhof) is onherroepelijk is geworden. Hiermee zijn alle vergunningen uit fase 1 onherroepelijk geworden.

De gemeente Lansingerland is tevens nagenoeg klaar om de locatie bouwrijp aan ons op te leveren, we wachten nog op het formele akkoord, waardoor wij de zogenaamde goednieuwsbrieven binnenkort kunnen gaan versturen. Deze zullen naar verwachting een dezer dagen aan jullie verstuurd gaan worden.

In deze goednieuwsbrieven staat meer informatie over wanneer exact de transporten gaan plaats vinden. Op korte termijn zullen de bouwwerkzaamheden aan jullie woning gaan starten, te beginnen met de boringen voor de warmte koude opslagen in juli en direct na de bouwvak zal gestart worden met het heiwerk.

We zullen eind september gezamenlijk stil gaan staan bij de start van de bouw. Wij zullen uiteraard de dan geldende maatregelen omtrent het coronavirus volgen, maar we willen in ieder geval graag op een leuke en toch feestelijke manier dit met jullie vieren. Hiervoor ontvangen jullie op een later moment een definitieve uitnodiging.

< Terug naar nieuwsoverzicht